Defensa Integral de l'Accident de treball (DIAT)

Assessorament, assistència i defensa jurídica íntegra davant un accident laboral


Un Accident de treball desencadena una successió de procediments administratius i judicials que pot implicar greus conseqüències personals i patrimonials tant per a l'Empresa com a persona jurídica, com para els seus administradors, responsables d'àrea, càrrecs intermedis, treballadors de l'organització, etcètera.
L'Organització s'enfrontarà amb alt grau de probabilitat a:


• Un Procediment penal per Delicte de lesions, homicidi imprudent i/o un delicte contra la seguretat dels treballadors, tipificats tots ells amb penes susceptibles d'ocasionar l'ingrés a la presó

• Un Expedient de recàrrec de prestacions de la Seguretat Social, al que haurà d'oposar-se en la Jurisdicció Social i que pot suposar l'obligació de capitalitzar fins al 50% de les prestacions que li puguin correspondre al treballador

• Un Procediment Administratiu-Sancionador per infracció de normativa preventiva, que pot finalitzar amb sancions superiors als 800.000 Euros

• Un Procediment de reclamació de danys i perjudicis incoat pel treballador accidentat o els seus familiars davant la Jurisdicció Social

• Altres Procediments relacionats (paralització d'activitats, prohibició de contractar amb Administracions Públiques, assegurances d'accidents, etcètera)

• Inspeccions de Treball, requeriments, oficis d'Autoritats Judicials o altres sol•licituds que s'han d'atendre i respondre de forma àgil i adequada

Davant aquest cúmul de procediments, responsabilitats i persones físiques i jurídiques implicades, l'Empresa requereix de visió i estratègia global, defensa coordinada i un interlocutor jurídic capaç d'assessorar-li i assistir-li davant els Tribunals en defensa dels seus interessos.

RIU & SIMANS Advocats ofereix a les empreses el servei de “Defensa Integral de l'Accident de Treball (DIAT)” per fer front a aquesta complexa situació. RIU & SIMANS, com a Especialistes en Dret Penal, de Prevenció de Riscos Laborals i Processal, compta amb formació jurídica i tècnica en prevenció de riscos. La dilatada trajectòria del seu equip com a assessors d'algunes de les principals empreses de prevenció de riscos laborals a nivell nacional, permet conèixer en profunditat la problemàtica de l'Accident de treball i la Malaltia professional, i oferir una visió global sobre les dinàmiques i relacions que se susciten en totes les parts implicades.