Dret Laboral

Assessorament, assistència i defensa jurídica en Dret del Treball


RIU & SIMANS Advocats assessora, assisteix i defensa al treballador davant tots els procediments laborals en què pugui veure's immers.


• Elaboració de procediments de conciliació i demandes

• Assessorament a representants dels treballadors

• Assessorament a treballadors autònoms

• Assessorament sobre successió d'empreses, subrogacions, subcontractes i cessions de treballadors

• Elaboració i revisió de contractes de treball

• Modificacions i suspensions del contracte de treball

• Acomiadaments

• Formis expedient de Regulació d'Ocupació (ERO)

• Faltes i sancions a treballadors

• Descans setmanal, festes i permisos. Permisos de paternitat i maternitat. Permís de lactància

• Excedències

• Jubilacions

• Accidents de treball

• Tramitació d'incapacitats

• Assetjament laboral